PSC CLUB SPONSORS:

27 July 2019

Subang Scrabble Challenge - INTERMEDIATE

Rating statistics

Go to section
View printable version
Go to final standings
Go back to 2019 tournaments, Masters category
StateName National State Wins Rating Points
Old New Old New Exp Act Old Change New
SECTION: INTERMEDIATE
--- Rinesh Rajan 108 92 42 31 4.4 6.0 1839 +29 1868
--- Chow Zhuo Xue 445 303 318 182 2.8 5.0 1604 +51 1655
--- Yeo Zhi En 156 128 72 52 3.5 5.0 1772 +31 1803
--- Jessica Binwani 291 252 172 141 2.8 4.0 1660 +25 1685
--- Antony Ben Decruz 0 302 0 181 2.0 4.0 1609 +46 1655
--- Hassanal Faariz Safi 263 213 148 110 2.7 4.0 1675 +46 1721
--- Jonson Lim Jia Sheng 0 255 0 144 2.7 4.0 1656 +27 1683
--- Maydeline Ang Weemay 190 175 92 82 3.6 4.0 1739 +9 1748
--- Sree GaneshNarayanan 128 132 52 54 4.1 4.0 1798 -4 1794
--- Joshua Ayden Lim 211 202 108 101 3.5 4.0 1721 +11 1732
--- Lam Mei Wei 259 239 144 131 3.1 4.0 1678 +20 1698
--- Muhd Ridhwan M Nasir 183 210 87 108 4.1 3.0 1745 -21 1724
--- John Wu Chi Xian 1089 816 944 680 1.8 3.0 1495 +39 1534
--- Lim Boi Chin 216 234 112 126 3.8 3.0 1719 -15 1704
--- Cheah Kim Tarh 217 227 113 119 3.4 3.0 1716 -7 1709
--- Yang Wen Kai 257 273 142 157 3.5 3.0 1679 -7 1672
--- Teh Yong Jing 497 479 367 350 2.8 3.0 1591 +4 1595
--- Navish Lakhwani 170 185 79 88 3.6 3.0 1753 -10 1743
--- J. Avinesh 406 399 281 275 2.9 3.0 1616 +3 1619
--- Chiam Jin Wen 286 288 168 170 3.0 3.0 1662 0 1662
--- Muhd Faiz Syazwan 924 761 782 625 2.1 3.0 1518 +26 1544
--- Praveendran Jayabala 802 822 666 686 2.1 2.0 1535 -2 1533
--- Muhd Aqil Azhar 221 254 116 143 3.6 2.0 1714 -31 1683
--- Low Qi Hao 794 804 658 668 2.1 2.0 1537 -2 1535
--- Mahalathchme Ramodan 455 514 326 382 2.7 2.0 1601 -14 1587
--- Mohd Suhaimi Yusof 310 390 189 266 3.0 2.0 1652 -30 1622
--- Foong Sui Yun 1060 1073 915 928 2.1 2.0 1499 -1 1498
--- Wang Xiang Nian 566 631 433 498 2.4 2.0 1578 -13 1565
--- Ashavina Arulkumar 302 409 181 284 3.3 2.0 1655 -39 1616
--- Tan Jay Tze 584 853 451 713 2.6 1.0 1575 -48 1527
--- Joseph Wong KwongYee 439 597 312 464 2.8 1.0 1607 -35 1572
--- Snjayawayne Jeyaramn 0 689 0 556 3.1 0.0 1650 -93 1557