PSC CLUB SPONSORS:

20 May 2017

MSA Mini - OPEN

Rating statistics

Go to section
View printable version
Go to final standings
Go back to 2017 tournaments, Masters category
StateName National State Wins Rating Points
Old New Old New Exp Act Old Change New
SECTION: OPEN
--- Pui Cheng Wui 11 8 2 1 6.0 8.0 2053 +20 2073
--- Adam Azlan 49 44 18 17 4.2 6.0 1873 +29 1902
--- Kong Chock Heng 43 37 16 16 4.0 6.0 1904 +33 1937
--- Alex Tan 29 26 11 10 5.2 6.0 1965 +12 1977
--- Khoo Beng Way 13 14 4 4 6.0 5.0 2046 -10 2036
--- Tan Jin Chor 35 35 15 15 4.8 5.0 1944 +3 1947
--- Mohd Ali Ismail 63 59 24 21 4.1 5.0 1820 +14 1834
--- Rehdy Khairil 130 95 69 46 3.1 5.0 1707 +38 1745
--- Krishna Kumar 64 64 25 25 4.1 4.0 1820 -2 1818
--- Seshi Ramanathan 72 75 27 30 4.3 4.0 1791 -6 1785
--- Tengku Asri 61 63 23 24 4.5 4.0 1825 -7 1818
--- Yeap Gim Sai 81 84 36 37 4.6 4.0 1778 -11 1767
--- Jareth Mah Zhen Seon 100 102 48 50 4.0 4.0 1740 0 1740
--- Eirfan Bin Razman 138 134 77 73 3.5 4.0 1686 +9 1695
--- Ker Ken Wa 105 92 51 44 2.9 4.0 1735 +22 1757
--- Aadhi Shankara 102 106 49 52 4.2 4.0 1738 -3 1735
--- Tengku Ariff Shah 76 94 31 45 4.8 3.0 1785 -36 1749
--- Jerry Jang 135 153 74 90 3.8 3.0 1690 -17 1673
--- Muhd Al-SyahmiMdTaha 190 230 119 155 3.7 2.0 1613 -33 1580
--- Kyan Teo Ching-Wei 160 176 97 106 3.4 2.0 1665 -27 1638
--- Nurin FarishaMdFazli 273 286 192 203 2.4 2.0 1549 -8 1541
--- Lakshmant Ian 366 394 281 307 2.2 2.0 1511 -7 1504
--- Wan Md Zikry Asyraf 714 757 624 667 2.2 2.0 1436 -7 1429
--- Bryan Matthew 587 642 499 553 1.4 1.0 1461 -12 1449
--- Nurin Fazila MdFazli 1112 1226 1019 1131 1.6 0.0 1370 -48 1322